Pannoniay FilmStudio Hungary Koós Ottó Gulag

Hiszek egy hazában – I believe in a homeland

Dokumentumfilm

Filmelőzetes:

“Sokszor kérdem magamtól, hogy az átélt borzalmak és megaláztatások alatt ki és mi adott erőt ahhoz, hogy ember és magyar tudtam mindvégig maradni. A fő támasz: Az asszonyok asszonya, a feleségek felesége volt. Aki talán a női lélek finomságával megérezte, mikor van szükség buzdító, támogató, esetleg lelkesítő szóra, amit akár egy levelezőlapon több ezer kilométer távolságra küldött, vagy később élőszóval közölt.”

Pannoniay FilmStudio Hungary Koós Ottó Gulag

Vitéz békei Koós Ottó magyar királyi százados, idén 100 éves. A Trianoni nemzedék tagja, a Ludovika Akadémián végzett tiszt, a Szent István gyalogezred katonája, a királyi Magyarországon született, harcolt a II. Vilgáháborúban, 1941-ben megsebesült, hazakerült – ekkor jegyezte el menyasszonyát – majd újra a frontra vezényelték, az ukrajnai harcok során 1944-ben orosz fogságba került. 11 évig végzett kényszermunkát a Gulag táboraiban. Brianszktól Sztálingárdon át Szvedlovszkig, több, mint 11.000. km-en át hurcolták Oroszországszerte. 1950-ben 25 évi kényszermunkára ítélték egy koncepciós perben. Családját a háborúban kiirtották, öccse – szintén katonatiszt – a Don kanyarnál vívott harcokban hősi halált halt.

Pannoniay FilmStudio Hungary Koós Ottó Gulag

Testvére, Koós Béla, Filadelfi László századossal a fronton

Sógorom, aki huszárszázados lévén, megkérdezte a feleségét, a nővéremet, mit akarsz fogságba esni, vagy meghalni. Anyám szeme láttára agyonlőtte a feleségét és a két gyerekét. Anyám ott maradt a nagyanyámmal, akkor az oroszok hajtották őket,az árok partján lőtték őket agyon.”

Székesfehérvári otthonuk a bombázásokban megsemmisült. Hazatérve még egy évet töltött a Jászberényi börtönben és a Gyűjtőfogházban. Menyasszonya 12 évig várt rá… A táborból írt és ott kapott lapokat máig megőrizték. 1956 őszén szabadult, ekkor házasodtak össze. Ahogy fogalmazott: „negyedrendű állampolgárként” élt a kommunista rezsim alatt, segédmunkásként dolgozott. 30 éven át megfigyelték. A rendszerváltás után rehabilitálták, visszakapta tiszti rangját, több állami kitüntetésben részesült. A 2010-es években is jó egészségnek örvendett, előadásokat tartott, részt vett megemlékezéseken, ünnepségeken. Emlékiratait „Fogságban eltöltött 4474 napom” címmel írta meg. Feleségével boldog házasságban éltek Gödöllőn, 104 évesen hunyt el.

Pannoniay FilmStudio Hungary Koós Ottó Gulag

“Én a trianoni nemzedékből származom, aki a trianoni katasztrófát, azt lehet mondani, hogy egy az egyben átvészelte.”

Koós Ottó életútja, emlékei, fontos kordokumentumok, hiteles tanúja az elmúlt évszázad történelemformáló eseményeinek. Filmünkben Koós Ottó beszél életútjáról. A filmet katonai hagyományőrzőkkel forgatott háborús felvételekkel, magángyűjteményekből származó egyedi archív fotókkal, dokumentumokkal illusztráltuk.

Pannoniay FilmStudio Hungary Koós Ottó Gulag

Feleségével, Hajnalkával 100. születésnapi ünnepségén Gödöllőn 2015. december 3-án

 „Vannak olyanok, akik sérelmeiket hangoztatva követelik, hogy nem lehet felejteni. Én több százezer fogságban elpusztult és meggyilkolt bajtársam emlékének áldozva, talán meg tudnék bocsájtani, mert nem tudták mit cselekednek, és kinek a szolgálatában álltak, de elfelejteni nem szabad és nem is lehet azon gonoszok tetteit, amit velünk magyarokkal tettek. Mindezek ellenére, ha életemet újra kezdeném, akkor sem tennék másként, mert csak így tarthatom meg önbecsülésemet.”

Pannoniay FilmStudio Hungary Koós Ottó Gulag

Úgy látszik Magyarország felett kezd az ég világosodni, és egykori imánk, ami minden magyar imája volt, egy elvesztett I. Világháború után egy megcsonkított magyar haza visszaszerzés szándékával írt hazafias ima, ami úgy szólt, hogy: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy Isteni örök igazságban, – és amiben legjobban kell, hogy higgyünk még a mai nap is: hogy hinnünk kell Magyarország feltámadásában.”

Pannoniay FilmStudio Hungary Koós Ottó Gulag

Rendező: Pannoniay Boglárka Erzsébet

Producer: Pannoniay Boglárka Erzsébet 

Operatőrök: Vékás Péter H.S.C., Kovács Zoltán Márton, Balázs Sándor

Vágó: Kovács Zoltán Márton

Hangmérnök, Zeneszerző: Szabó Bálint

A film facebook oldala