Seoul Szöul Pannoniay FilmStudio Hungary

Seoul Night

„Heart & Seoul” series 1.

Images, lights, reflections, feelings about a city…

A city shows a different face at different times. It stands still on the banks of the river of time. The city preserves the lacy trappings of the past, – and recreates the dreams of man, of all those who always aspire to higher things, where they can soar free…
The city sees itself in the reflection of the river. The lights in its eyes are different at night, and the shadows on its face change by day. In each of its windows, different images are seen. On every gleaming wall I see that behind them live countless stories, a complex world of fairy tales.
People come face to face with me in the street: stories, destinies, lives… Each one of them trailing a long thread of stories through the streets, like the floating bodies of the bridges over the river.
And as I walk, the sky becomes wider and wider above me…

Képek, fények, tükröződések, érzések egy városról…

Egy város minden időben más arcát mutatja. Csendben áll az idő-folyó partján. A város őrzi a múlt csipkés díszleteit, – és újrateremti az ember álmait, mindazokét, akik mindig magasabbra vágynak, ahol szabadon szárnyalhatnak…
A város önmagát látja a folyó tükrében. Mások a fények a szemében éjjel, és nappalra átváltoznak az árnyak az arcán. Minden ablakában más képek türköződnek. Minden fényes házfalon látom, hogy mögöttük számtalan történet él, egy bonyolult mesevilág.
Szembejönnek velem az utcán emberek: történetek, sorsok, életek… Mindenki hosszú történetfonalat húz maga után az utcák során, épp úgy, mint a folyó fölé simuló hidak lebegő teste.
S ahogy sétálok, mindig tágabb lesz felettem az ég…

Produced by:
Elisabeth Boglárka Pannoniay
Dr. Éva Juhász

Music by:
Sándor Szabó
Balázs Major
Evening Lights /Dream Diary/
Szabó Sándor honlapja